2017/18 E3 Ezina Ekinez Egiteko Proiektua Sin categoría

E3 Ezina Ekinez Egiteko proiektua · Deialdi berria | Proyecto E3 · Nueva convocatoria

nondik_e3proiektua_aurkezpenaM

2017-2018 ikasturtean E3 ezina ekinez egiteko proiektuaren lehenengo fasean parte hartzeko deialdia zabalik da. 

Ya está abierta la convocatoria para participar en la primera fase del Proyecto E3 durante el curso  2017-2018. 

E3 ezine ekinez egiteko proiektua eskola-espazioak ingurune hezitzaile bihurtzeko diziplinarteko proiektu pedagogikoa da, eta ikasle, irakasle eta familiak eraldaketaren protagonista bihurtzen ditu.

El proyecto ezina ekinez egiteko proiektua, que en Euskera significa, el proyecto para hacer lo imposible poniéndonos a ello, es un proyecto pedagógico interdisciplinar para transformar espacios escolares en entornos educativos, convirtiendo a alumnos, profesores y familias en protagonistas del proceso de cambio.

Video en [cas]

Aditu ugariren arabera, eraikitako ondarearen eta ingurunearen ezaugarri arkitektonikoek eragin zuzena dute ikasle eta irakasleen emozioetan, eta, beraz, baita erlazionatzeko eta ikasteko moduan ere. Baina, zein balio transmititzen dituzte gure ikastetxeetako espazioek? Zein eragin dute gugan?

Diseinu- eta sormen- prozesuetan oinarrituta, ikasle, irakasle eta familiak eskola-espazioen eraldaketa prozesuetan protagonista izan daitezke. ezina ekinez egiteko proiektua ikuspuntu oro aintzakotzat hartuz, eta guztientzat, balio etiko eta jasangarriak transmitituko dituzten ingurune hezitzaileetan bizi eta ikasi ahal izateko aukera da.

Según algunos expertos, las arquitecturas del entorno construido influyen directamente en las emociones de alumnos y profesores y, por tanto, en la forma en la que se relacionan y aprenden. ¿Qué valores transmiten los espacios de nuestros centros escolares? ¿Cómo influyen en nosotros?

Los alumnos pueden convertirse en protagonistas del proceso de transformación de los espacios funcionales de sus centros, mediante procesos de diseño y creación. El proyecto ezina ekinez egiteko proiektua es la oportunidad para vivir y aprender en entornos educativos que transmitan valores éticos y sostenibles, desde el punto de vista de los niñ@s y para los niñ@s.

n018_E3_link txintxirri
n018_E3_link njp lh
n018_E3_link lagundia

 

Hiru helbururi erantzunaz: Inguratzen gaituzten espazioen eta transmititzen dituzten balioen arteko erlazioa ulertzea eta hausnartzea, ikasleek ikastetxearekiko duten identitate-erlazio espaziala lantzea eta ikastetxeko ingurunea eraldatzeko proiektu etiko eta jasangarriak sortzea.

Respondiendo a tres principales objetivos: entender y reflexionar acerca de la relación entre los espacios que nos rodean y los valores que se transmiten a través de estos lugares, trabajar la relación de identidad espacial de los alumnos con el centro educativo y crear proyectos éticos y sostenibles para transformar el entorno físico escolar.

nondik_aurkezpena_njpikastetxea_01G

Informazio gehiago +

Más información +