IZEN · Espazio berriak Arizmendi Ikastolako Almen gunean | Nuevos espacios en el centro Almen de Arizmendi Ikastola

view more

Ikasle, guraso eta irakasle; ikastolako kanpo espazioak eraldatzeko elkarlanean | Alumnos, familias y profesores; trabajando en equipo para la transformacion de los espacios exteriores de la ikastola.

view more

Elorrioko Txintxirri Ikastolako espazioak pedagogia aktiboaren zerbitzura | Los espacios de la Ikastola Txintxirri de Elorrio al servicio de la pedagogía activa

view more

Ikastolako kanpo-espazioak ere ingurune hezitzaile bihurtu nahian | Buscando convertir los espacios exteriores de la ikastola en entornos educativos

view more

Mari eta Majuren kobazula | La cueva de Mari y Maju

view more

DBHko ikasleak eta familiak E3 Proiektuaren bitartez ikasitakoa partekatzen | Alumnos de ESO y familias compartiendo lo aprendido a través del Proyecto E3

view more

Ipuin espazioak Haurrentzako Arkitektura Tailerra | Taller de Arquitectura para niños Ipuin espazioak

view more

Eskola espazioak eraldatzeko ideia interesgarriak DBHko ikasleen artean |Ideas interesantes para transformar los espacios escolares entre los alumnos de la ESO

view more

Haurren Hiria Arkitektura Lantegia | Taller de Arquitectura Haurren Hiria

view more

Munduko Etxeak Haurrentzako Arkitektura Lantegia | Taller de Arquitectura para niños Munduko Etxeak

view more

DBHko ikasleak ingurune hezitzaileak elkarlanean diseinatzen | Los alumnos de la ESO co-diseñando entornos educativos

view more

Paperezko erronka geometrikoak tailerra DBH 1.-2.-3.- eta 4.mailako ikasleekin | Retos geométricos de papel con alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO

view more

”Sormena eta espazioa” ikastaro-tailerra | Curso-taller “creatividad y espacio”

view more

E3 Ezina Ekinez Egiteko Proiektuaren aurkezpen-erakusketa Donostiako NJP Ikastetxean | Presentación-exposición del proyecto E3 Ezina Ekinez Egiteko Proiektua en el Colegio NJP de Donostia

view more

“Elkarbizitza eta Jolasa” tailerra E3 Proiektuaren baitan | Taller “Convivencia y Juego” dentro del proyecto E3

view more

Haurrentzako Arkitektura Tailerrak Gasteizko Udaleko Liburutegi Sarean | Talleres de Arquitectura para niñ@s en la Red de Bibliotecas Municipales de Vitoria-Gasteiz

view more