E3 Proiektua Duranako Ikasbidea Ikastolan | El Proyecto E3 en Ikasbidea Ikastola de Durana

view more

Ikasle, guraso eta irakasle; ikastolako kanpo espazioak eraldatzeko elkarlanean | Alumnos, familias y profesores; trabajando en equipo para la transformacion de los espacios exteriores de la ikastola.

view more

Elorrioko Txintxirri Ikastolako espazioak pedagogia aktiboaren zerbitzura | Los espacios de la Ikastola Txintxirri de Elorrio al servicio de la pedagogía activa

view more

Ikastolako kanpo-espazioak ere ingurune hezitzaile bihurtu nahian | Buscando convertir los espacios exteriores de la ikastola en entornos educativos

view more

DBHko ikasleak eta familiak E3 Proiektuaren bitartez ikasitakoa partekatzen | Alumnos de ESO y familias compartiendo lo aprendido a través del Proyecto E3

view more

Eskola espazioak eraldatzeko ideia interesgarriak DBHko ikasleen artean |Ideas interesantes para transformar los espacios escolares entre los alumnos de la ESO

view more

DBHko ikasleak ingurune hezitzaileak elkarlanean diseinatzen | Los alumnos de la ESO co-diseñando entornos educativos

view more

”Sormena eta espazioa” ikastaro-tailerra | Curso-taller “creatividad y espacio”

view more