E3 Proiektua Duranako Ikasbidea Ikastolan | El Proyecto E3 en Ikasbidea Ikastola de Durana

view more

Amezketako Zumadi Eskolako espazioak eraldatzeko proiektu berria | Nuevo proyecto para transformar los espacios de la escuela Zumadi de Amezketa

view more

Ikasle, guraso eta irakasle; ikastolako kanpo espazioak eraldatzeko elkarlanean | Alumnos, familias y profesores; trabajando en equipo para la transformacion de los espacios exteriores de la ikastola.

view more

Elorrioko Txintxirri Ikastolako espazioak pedagogia aktiboaren zerbitzura | Los espacios de la Ikastola Txintxirri de Elorrio al servicio de la pedagogía activa

view more

Ikastolako kanpo-espazioak ere ingurune hezitzaile bihurtu nahian | Buscando convertir los espacios exteriores de la ikastola en entornos educativos

view more

DBHko ikasleak eta familiak E3 Proiektuaren bitartez ikasitakoa partekatzen | Alumnos de ESO y familias compartiendo lo aprendido a través del Proyecto E3

view more

Eskola espazioak eraldatzeko ideia interesgarriak DBHko ikasleen artean |Ideas interesantes para transformar los espacios escolares entre los alumnos de la ESO

view more

DBHko ikasleak ingurune hezitzaileak elkarlanean diseinatzen | Los alumnos de la ESO co-diseñando entornos educativos

view more

Paperezko erronka geometrikoak tailerra DBH 1.-2.-3.- eta 4.mailako ikasleekin | Retos geométricos de papel con alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO

view more

”Sormena eta espazioa” ikastaro-tailerra | Curso-taller “creatividad y espacio”

view more

E3 Ezina Ekinez Egiteko Proiektuaren aurkezpen-erakusketa Donostiako NJP Ikastetxean | Presentación-exposición del proyecto E3 Ezina Ekinez Egiteko Proiektua en el Colegio NJP de Donostia

view more

“Elkarbizitza eta Jolasa” tailerra E3 Proiektuaren baitan | Taller “Convivencia y Juego” dentro del proyecto E3

view more

Ikasgelaren mugak: elkarbizitzeko eta ikasteko espazioak diseinatzen | Los límites del aula: diseñando espacios para convivir y aprender

view more

Neurria eta Bihotza: arkitekturaz LH 3.-4.-5.- eta 6.mailako ikasleekin | Medida y Corazón: sobre arquitectura con alumnos de 3º,4º,5º y 6º de Primaria

view more

Eskola Hiri gisa ikastaro-tailerra | Curso-taller La Escuela como Ciudad

view more

Erakusketa | Exposición

view more